โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง High Five

Item ID 5826
Type EtcItem
icon icon etc_cobol_i00 icon.etc_cobol_i00
etcitem_type CROP
material PAPER
weight 2
price 250
is_stackable true