สร้อยคอวาลาคาส High Five

มีผลทำให้ MP+50, ต้านหลับเพิ่ม 40%, อัตราการโจมตีที่ทำให้หลับเพิ่ม 40%, HP+445, ลดระยะรอใช้งานใหม่, พลังโจมตีกายภาพ,เวทย์สูงขึ้น, ประสิทธิภาพไวลด์เมจิค, ประสิทธิภาพแดมเมจชิลด์, พลังป้องกันต่อธาตุไฟเพิ่ม

Item ID 6657
Type Armor
icon icon accessory_necklace_of_valakas_i00 icon.accessory_necklace_of_valakas_i00
default_action EQUIP
bodypart neck
immediate_effect true
crystal_count 237
crystal_type S
material GOLD
weight 150
price 4940000
enchant_enabled 1
item_skill 3557-1

NPC Level Count Chance
race dragon วาลาคาส 85 1 100%