คู่มือผลิต - ไม้เท้าจักรพรรดิ (60%) High Five

คู่มือผลิตใช้เฉพาะดวอร์ฟสำหรับสร้างไม้เท้าจักรพรรดิ ต้องใช้ทักษะครีเอตไอเทมเลเวล 9 โอกาสสำเร็จ 60%

Item ID 6885
Type EtcItem
icon icon etc_recipe_black_i00 icon.etc_recipe_black_i00
default_action RECIPE
etcitem_type RECIPE
immediate_effect true
material PAPER
weight 30
price 976000
recipe_id 630
is_stackable true
handler Recipes