เรื่องสำคัญอันเกี่ยวเนื่องด้วยสายเลือด High Five

จารวิธีการเสริมกำลังของยักษ์โบราณและวิธีการถอดความหมาย ดูรายละเอียดได้โดยดับเบิลคลิ๊ก

Item ID 7100
Type EtcItem
icon icon etc_spellbook_blue_i00 icon.etc_spellbook_blue_i00
default_action SHOW_HTML
immediate_effect true
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_destroyable false
is_sellable false
is_depositable false
handler Book