หินลอยน้ำวาคัวไลท์ High Five

หินจำเป็นถ้าจะไปให้ถึงปากทางทางเพลิง ต้องนำสิ่งนี้ไปคุยกับผู้เฝ้ามองวาลาคาส ไคลน์จึงจะขึ้นไปถึงปากทางเข้าทางเพลิงได้

Item ID 7267
Type EtcItem
icon icon etc_vacualite_glowing_white_i00 icon.etc_vacualite_glowing_white_i00
immediate_effect true
material PAPER
is_tradable false
is_dropable false
is_sellable false
is_depositable false
is_stackable true
is_questitem true