วงแหวนผู้พิชิตอันธารัส High Five

วงแหวนมอบแก่ผู้เล่นที่ปราบอันธารัสได้สำเร็จ

Item ID 8568
Type Armor
icon icon accessory_antaras_circlet_i00 icon.accessory_antaras_circlet_i00
default_action EQUIP
bodypart hair
immediate_effect true
material WOOD
weight 10
price 500000