ตำราเวทย์ - กระแสเรียก High Five

ตำราเวทย์สำหรับเรียนเวทย์กระแสกเรียก บิชอพ, เอลเดอร์, ชิลลิเอน เอลเดอร์เป็นผู้ใช้ เลเวลที่เรียน: 56

Item ID 8946
Type EtcItem
icon icon etc_spell_books_assistance_i00 icon.etc_spell_books_assistance_i00
immediate_effect true
material PAPER
weight 120
price 6250
is_stackable true