icon skill4416_elf เอลฟ์ Level 15 High Five

เผ่าชาวน้ำซึ่งเทิดทูนเอวาและรักความสงบ มีปัญญาเป็นเลิศแต่ด้อยเรื่องการนำปัญญามา ปฏิบัติ พวกนี้เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักใช้ เวทย์และสอนให้มนุษย์รู้จักใช้

icon skill4290 อันเดด Level 1
สิ่งดำรงอยู่ที่เคยเป็นมีชีพอยู่ช่วงหนึ่ง ในฐานะสิ่งมีชีวิต หลังจากตายไปได้คืนชีพ ขึ้นด้วยพลังของมนตร์ดำ/คำสาป/จิตวิปริต โดยทั่วไปอันเดดชั้นสูงที่เห็นฉุยฉายไปมา อย่างไร้สติสำนึกของตัวเองนั้นเมื่อเปรียบ กับอมนุษย์ทั่วไปแล้วมีความรู้และมาตรฐาน ทางวัฒนธรรมสูงกว่าในบางครั้ง
icon skill4291 เวทย์ชีวะ Level 2
รู้จักกันดีในนามของผลิตผลที่สร้างขึ้น ผ่านทางมนตรารวมทั้งจุลชีววิทยาในสมัย ยักษ์กาก โดยทั่วไปพลังเวทย์จะขลังมาก บางครั้งใช้เวทย์ชั้นสูงเช่นการเคลื่อนย้าย ระหว่างมิติเป็นต้น
icon skill4292 อสูรกาย Level 3
โดยทั่วไปแล้วสัตว์ในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ที่ถือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์คืออาหารและคอย โจมตีอยู่เสมอนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มอสูรกาย ในกลุ่มนี้บางพวกเป็นสิ่งมีชีวิตในสมัยเทพ นิยายซึ่งดำรงอยู่ก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิด ขึ้นเสียอีก
icon skill4293 สัตว์ Level 4
ตามธรรมดาแล้วนี่คือพวกที่มักโดนเผ่าพันธุ์ มนุษย์ไล่ล่าในฐานะสัตว์ทั่วไป แต่มีเหมือน กันที่มันทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ส่วน มากจะกระทำเมื่อเกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ ถิ่นที่อยู่
icon skill4294 พืช Level 5
วงศ์สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น, ไม้ล้มลุก, เห็ด ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหว ตามสัญชาติญาณ โดยปกติจะสนทนาโต้ตอบไม่ได้
icon skill4295 อมนุษย์ Level 6
เผ่าพันธุ์ที่มีสองแขนสองขาเดินด้วยสองเท้า บางครั้งอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์
icon skill4296 วิญญาณ Level 7
สิ่งดำรงอยู่ในรูปพลังงานเชิงปัจจัยธาตุ ซึ่งยากที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งมี ชีวิต โดยปกติจัดอยู่ในสี่ธาตุใหญ่อันได้แก่ ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ นอกจากนี้ยังมีบางพวกที่แฝง อยู่กับน้ำตามธรรมชาติจริงๆ เป็นที่ทราบ กันว่าอยู่ภายใต้ปกครองของเทพประจำดิน/ น้ำ/ลม/ไฟตามประเภทกันไป
icon skill4297 เทวดา Level 8
สิ่งมีชีวิตหรือเผ่าพันธุ์ที่ได้รับพร วิเศษในเทวโลก แต่เดิมเป็นสิ่งมีชีวิตใน ภพวิญญาณฝ่ายสว่าง มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่ถือสภาพเดิมลงมาปรากฎอยู่ในภพปัจจุบัน ตามเทวบัญชา
icon skill4298 มาร Level 9
อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากลุ่มนี้ซึ่ง มักถูกเรียกว่ามารร้ายดั้งเดิมเป็นเผ่ามืด และอยู่ตรงข้ามกับพวกเทวดา เช่นเดียวกับ พวกเทวดาบรรดาผู้ที่ได้รับพรมืดแล้วเกิด การเปลี่ยนแปลงก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้
icon skill4299 มังกร Level 10
คำนี้เป็นพื้นๆสำหรับเรียกมังกรแท้และ ลูกหลานของมันซึ่งเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ แข็งแกร่งที่สุดอันเป็นตัวแทนของสัตว์ประ หลาดที่กำเนิดจากซิลเลน เผ่าพันธุ์นี้ เกือบทั้งหมดเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลาน ที่อาศัยสองปีกบินขึ้นฟ้าและปล่อยพลังงาน มหาศาลออกมาทางปาก
icon skill4300 ยักษ์ Level 11
เผ่าที่มีรูปร่างภายนอกคลับคล้ายกับพวก อมนุษย์แต่ร่างกายใหญ่กว่า 2-3 เท่า เป็น พวกยักษ์ในสมัยเทพนิยายที่เคยครอบครองทวีป มาก่อนในอดีตแต่ปัจจุบันเสื่อมโทรมลงไป พวก มอนสเตอร์ที่ที่ส่วนหนึ่งนั้นหลงเหลืออยู่ ในประวัติศาสตร์ของเผ่ายังคงทำโน่นทำนี่ไป วันๆ
icon skill4301 กีฏชาติ Level 12
สิ่งมีชีวิตกลุ่มแมลง, กลุ่มแมงมุม, กลุ่ม หนอนเป็นต้น ทำการต่างๆตามสัญชาติญาณอัน ละเอียดปราณีต สัญชาติญาณที่ว่าบางครั้ง อาจจะดูละเอียดอ่อนเจริญกว่าสังคมอมนุษย์ เสียอีก
icon skill4302 ภูติ Level 13
พงศ์พันธุ์ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในภาคทวีปใน ยุคเทพนิยาย กลุ่มนี้ยังรวมถึงพงศ์พันธุ์ ที่จากไปเพราะปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน ไม่ได้ นักวิชาการบางกลุ่มเรียกพวกนี้ว่า เป็นผลงานศิลป์ซึ่งทวยเทพสร้างไว้เป็นสิ่ง บันเทิงใจ
icon skill4416_human มนุษย์ Level 14
เผ่าพันธุ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นหลังสุดในประดา เผ่าพันธุ์ที่สร้างขึ้นโดยทวยเทพ เป็นผู้ กำชัยท้ายสุดในสงครามระหว่างเผ่าซึ่งแผ่ไป ทั่วทั้งพื้นทวีป อาจจะด้วยความที่วงจร ชีวิตสั้นที่สุดกว่าเผ่าพันธุ์อื่นจึง ทำให้ความโลภอยากได้อยากครองรุนแรงยิ่งนัก
icon skill4416_elf [selected] เอลฟ์ Level 15
เผ่าชาวน้ำซึ่งเทิดทูนเอวาและรักความสงบ มีปัญญาเป็นเลิศแต่ด้อยเรื่องการนำปัญญามา ปฏิบัติ พวกนี้เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักใช้ เวทย์และสอนให้มนุษย์รู้จักใช้
icon skill4416_darkelf ดาร์คเอลฟ์ Level 16
เผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อสายเอลฟ์ส่วนหนึ่ง เรียนมนตร์ดำมาหลายชั่วอายุจนรูปพรรณสัณฐาน และนิสัยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอีกเผ่าหนึ่ง คล่องแคล่วในการใช้มนตร์ดำ ต่างกับเอลฟ์ ตรงที่นับถือซิลเลนซึ่งเป็นเทพยดาครั้ง โบราณ
icon skill4416_orc ออร์ค Level 17
เผ่าพันธุ์ที่พากรีโอสร้าง เป็นพวกที่มี ร่างกายบึกบึนและสติสัมปชัญญะหนักแน่นที่สุด ในหมู่เผ่าพันธุ์ที่เทพสร้าง นับถือวิญญาณ ครั้งอดีตและมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์
icon skill4416_dwarf ดวอร์ฟ Level 18
เจ้าแห่งงานช่างและกำลังกายแข็งแกร่ง เพื่อทดแทนที่ใช้เวทย์ไม่ได้ เผ่าพันธุ์ นี้ได้รับสายตาเฉียบคมและสมองปราดเปรื่อง เชี่ยวชาญเรื่องเงินๆทองๆและนิยมสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์พิศดารอยู่เนืองๆ
icon skill4416_etc อื่นๆ Level 19
icon skill4416_none สิ่งไม่มีชีวิต Level 20
icon skill4416_siegeweapon ยุทโธปกรณ์โจมตีปราสาท Level 21
ยุทโธปกรณ์ที่ดวอร์ฟสร้างขึ้นเพื่อใช้ โจมตีปราสาท
icon skill4416_castleguard ทหารป้องกันปราสาท Level 22
เหล่าทหารซึ่งโดยมากจ้าวผู้ครองนครว่าจ้าง ไว้เพื่อปกป้องปราสาท
icon skill4416_mercenary ทหารรับจ้าง Level 23
เหล่าทหารซึ่งโดยมากหัวหน้าแคลนจ่ายเงิน ว่าจ้างไว้ช่วยโจมตีปราสาท
icon skill4416_none สิ่งมีชีวิตไม่ทราบสายพันธุ์ Level 24
สิ่งมีชีวิตไม่ทราบสายพันธุ์ซึ่งไม่เคย พบมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว
icon skill4296 คามาเอล Level 25
เผ่านักสู้ซึ่งโดนกักไว้เป็นเวลาเนิ่นนาน ปูมกำเนิดของพวกเขายังคงอยู่ใต้ม่านลับ พวกเขาอยู่กันในระบอบชนชั้นทางทหาร และมีความสามารถเชิงรบชนิดเผ่าอื่นยากที่ จะเลียนแบบได้