รอยสักสติ (Men+1 Int-1) High Five

icon etc_men_hena_i00 น้ำยาสักสติ<Men+1 Int-1>
วัตถุดิบของรอยสักแห่งสติ เก็บยาย้อมเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 อันไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถทำรอยสักเวทย์ในร่างกายซึ่งทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: สายอาชีพวิซาร์ด ใช้่ได้หลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่่ 1, ใช้ไม่ได้หลังจากมีการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว
STR: 0 CON: 0 DEX: 0
INT: -1 MEN: 1 WIT: 0
Wear: 149000 / Cancel: 29800
Classes: Wizard, Elven Wizard, Dark Wizard