รอยสักไหวพริบ (Wit+1 Int-1) High Five

icon etc_wit_hena_i00 น้ำยาสักไหวพริบ<Wit+1 Int-1>
วัตถุดิบของรอยสักแห่งไหวพริบ เก็บยาย้อมเวทย์รูปแบบเหมือนกัน 10 อันไปหาช่างสักที่หมู่บ้านจะสามารถทำรอยสักเวทย์ในร่างกายซึ่งทำให้เปลี่ยนความสามารถได้ สายอาชีพที่ใช้ได้: นักรบ, สายอาชีพ วิซาร์ด ใช้่ได้หลังจากเปลี่ยนอาชีพครั้งที่่ 1, ใช้ไม่ได้หลังจากมีการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 แล้ว
STR: 0 CON: 0 DEX: 0
INT: -1 MEN: 0 WIT: 1
Wear: 149000 / Cancel: 29800
Classes: