เชือกสังเคราะห์ High Five

วัตถุดิบผลิตไอเทมดวอร์ฟ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item ID 1889
Type EtcItem
icon icon etc_compound_braid_i00 icon.etc_compound_braid_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 3000
is_stackable true
NPC Level Count Chance
race human รีโอดาส 86 4 - 12 33.3972%
race demonic ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 5 - 15 1/22
race demonic ผู้ใจวางใจของเบเรส 83 4 - 12 1/12
race demonic ทาสผู้ริษยา 83 1 1/10
race bug ผู้พิทักษ์พาร์เม 83 1 1/6
race demonic ทาสผู้จองหอง 83 1 1/12
race demonic สมณะประจำเขาวงกต 83 1 1/6
race elemental หมอบำบัดของพาร์เม 83 1 1/58
race demonic สมุนเทด 82 1 22.805%
race demonic ไอล์ลิสเพลิงโหม 82 1 1/14
race demonic สมุนวีจีร์ 82 1 1/6
race elemental คาสตาเลีย 82 1 1/39
race demonic ตัวจู่โจมของมังกรน้ำ 82 1 1/58
race demonic เพชรฆาตสังกัดดาเรียน 81 1 1/45
race humanoid เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 1 1/24
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตขุนนาง 78 1 1/14
race demonic ฮาสทูรัน 78 1 1/19
race undead หัวหน้ากองทหารยามประจำวิหาร 78 1 1/19
race construct อสูรไร้ตัวตน 78 1 1/25
race undead ทหารรับจ้างวินาศ 78 1 1/14
race demonic ฮาสทูรัน 78 1 1/14
race humanoid บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 1 1/6
race bug คาทราซิธ 78 1 1/14
race humanoid ทหารกิตติมศักดิ์เคทราออร์ค 78 1 1/24
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/10
race bug คาทราซิธ 78 1 1/14
race humanoid หัวหน้าใหญ่เคทราออร์ค 78 1 1/25
race divine ผู้บำเพ็ญเพียรเงียบ 78 1 1/14
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/10
race undead ทหารองครักษ์ประจำจักรวรรดิ 78 1 1/14
race humanoid ทหารอารักขาผู้ทำนายเหตุ 78 1 1/24
race divine ผู้ไกล่เกลี่ยศักดิ์สิทธิ์ 78 1 1/10
race undead แกะสังเวย 78 1 1/19
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/19
race humanoid วาร์คาซิเลโนสนักล่า 78 1 1/21
race undead ทหารองครักษ์ประจำจักรวรรดิ 78 1 1/14
race undead แกะสังเวย 78 1 1/14
race humanoid โหรวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/30
race undead องค์รักษ์หลวงประจำจักรวรรดิ 78 1 1/14
race humanoid บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/10
race humanoid ผบ.หมู่ทหารวาร์คา 78 1 1/19
race undead องค์รักษ์หลวงประจำจักรวรรดิ 78 1 1/14
race undead ทหารรักษาความปลอดภัยวิหาร 78 1 1/19
race divine สาวกทรงอำนาจ 76 1 1/14
race divine สาวกทรงอำนาจ 76 1 1/14
race divine หัวหน้าเผ่าผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 75 1 1/14
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/14
race construct คนแคระพิการชั้นผู้ใหญ่ 75 1 1/14
race undead ทหารองครักษ์สักการสถาน 75 1 1/39
race animal ละมั่งบ่อน้ำแร่ 74 1 1/30
race demonic นักเวทย์กระหายเลือด 74 1 1/19
race beast ควายป่าบ่อน้ำแร่ 73 1 1/30
race divine หมอผีผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 73 1 1/16
race bug ด้วงกินศพ 73 1 1/39
race animal นายแห่งคอนเจอเรอร์ 72 1 1/39
race construct ดวงตาฝันร้าย 72 1 1/19
race demonic มือซุ่มยิงกระหายเลือด 71 1 1/15
race beast ควายป่า 70 1 1/39
race beast ควายป่า 70 1 1/39
race beast ควายป่า 70 1 1/39
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 1/39
race humanoid โครงกระดูกจอมบด 70 1 1/31
race humanoid โครงกระดูกจอมบด 70 1 1/60
race demonic ไพทัน 69 1 1/24
race beast เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/31
race humanoid โครงกระดูกนักกวาดล้าง 69 1 1/39
race humanoid กระโหลกร่าเริง 68 1 1/61
race humanoid หัวกระโหลกนักเก็บ 67 1 1/39
race undead ผู้รอบรู้ประจำอุโมงค์ศพ 67 1 1/24
race undead ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 1 1/40
race undead ทหารองครักษ์คืนชีพ 66 1 1/40
race demonic สาวใช้ของฮัลลาท 66 1 1/27
race demonic พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 1/18
race demonic มือธนูอเวจีู 65 1 1/18
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/40
race bug ทารันทูลา อเวจี 64 1 1/47
race undead มือธนูองครักษ์ประจำเอลมอร์อาเดน 64 1 1/45
race undead นักรบทลายโลก 64 1 1/42
race humanoid เพลนโด 64 1 1/25
race divine มรดกประกายแสง 64 1 1/21
race undead อัศวินแห่งอดีต 64 1 1/31
race undead อัศวินคืนชีพ 63 1 1/63
race beast ทรีเวส 63 1 1/39
race construct หีบสมบัติ 63 1 1/39
race divine ปัญญาประกายแสง 62 1 1/39
race construct ผู้เฝ้ามองของฮัลลาท 60 1 1/18
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/61
race demonic นางปีศาจกระหายเลือด 60 1 1/56
race divine เล็บประกายแสง 60 1 1/56
race animal เล็บประกายแสง 60 1 1/56
race demonic นางพญาสีเลือด 60 1 1/48
race undead ภูติประจำหอคอย 60 1 1/40
race bug ฮามรัท 58 1 1/56
race dragon มังกรทมิฬหนองน้ำ 55 1 1/19
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/18
race plant ผู้ติดตามพอบบี 55 1 1/40
race demonic ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/25
race construct ผู้เฝ้ามองเขาวงกตชั้นผู้ใหญ่ 54 1 1/40
race construct ผู้เฝ้ามองเขาวงกต 53 1 1/40
race undead ภูตเร่ร่อน 53 1 1/40
race construct โกเลมมีดคู่อาถรรพ์ชุดหมายเลข 2 52 1 1/23
race demonic เคมแวนูลลัด 51 1 1/19
race demonic มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/40
race beast ทัลค์ บาซิลลิสค์ 50 1 1/70
race undead นายแห่งความมืด 50 1 1/55
race fairy ผลึกแก้ว 49 1 1/46
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 1/40
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 1/40
race undead เดธ ไฟลเยอร์ 47 1 1/40
race humanoid ทหารพราน วาโนร์ซิเลโนส 47 1 1/41
race humanoid นักรบ ทาโนร์ซิเลโนส 46 1 1/40
race humanoid แม่ทัพ ทีมัคออร์ค 45 1 1/41
race undead ผีเร่ร่อนในป่าช้า 45 1 1/40
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/40
race elemental ไฟลน์ 45 1 1/41
race dragon มังกรอัปลักษณ์ 45 1 1/41
race construct คราเตอร์ 44 1 1/40
race humanoid จระเข้หนองน้ำ 44 1 1/40
race humanoid นักรบรักนาออร์ค 44 1 1/40
race construct การ์กอยล์ อุโมงค์ศพ 43 1 1/24
race undead นักรบกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 1 1/24
race humanoid สตาคาโทใบมีดนักรบ 43 1 1/47
race demonic โหรประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 42 1 1/26
race beast ลูกน้องสไนพ์ 42 1 1/40
race humanoid มือธนู ไทค์ออร์ค 41 1 1/72
race giant คารูล บักแบร์ 40 1 1/40
race humanoid รักนาออร์ค 40 1 1/40
race bug มดทหารถ้ำ 38 1 1/40
race humanoid นักรบ เลโตลิซาร์ดแมน 38 1 1/40
race giant ออร์กี 38 1 1/69
race giant ออร์กี 38 1 1/69
race humanoid ทหาร เลโตลิซาร์ดแมน 37 1 1/45
race bug ต่อจ่าฝูง 37 1 1/41
race humanoid ไดลอน 37 1 1/80
race humanoid โครเคียน 36 1 1/71
race humanoid นักรบประจำกองโจร 36 1 1/39
race beast การ์เดียน บาซิลลิสค์ 36 1 1/40
race humanoid มือธนู เลโตลิซาร์ดแมน 36 1 1/69
race undead นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 1/18
race bug มดทหารยาม 35 1 1/19
race animal หมาป่าสะกดขวัญ 35 1 1/22
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 1/18
race animal หมาป่าสะกดขวัญ 35 1 1/22
race undead ราคูล 35 1 1/19
race fairy องครักษ์ประจำหลุมศพ 35 1 1/44
race humanoid สัปเหร่อประจำกองโจร 34 1 1/68
race animal อสูรล่าศพ 34 1 1/18
race undead นักรบกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 1/19
race construct โกเลมหินแกรนิต 33 1 1/22
race giant นักรบ ทูเรคบักแบร์ 33 1 1/73
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าทูร์คา 33 1 1/19
race humanoid นักรบ เบรคาออร์ค 33 1 1/19
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าทูร์คา 33 1 1/19
race construct หีบสมบัติ 33 1 1/40
race humanoid หน่วยจู่โจมพิเศษ เดลูลิซาร์ดแมน 33 1 1/19
race undead หมอผีกองกำลังรุกรานจากต่างภพ 33 1 1/20
race bug ผู้คุมมดงาน 32 1 1/18
race undead วิญญาณอาฆาตของทหารคนสนิทหัวหน้าเผ่า 32 1 1/44
race beast ฮาร์พี 32 1 1/39
race undead นักพรตประจำป่าช้า 32 1 1/54
race construct ดวงตาอาถรรพ์ 31 1 1/79
race construct ผู้เฝ้ามองประจำทุ่งราบ 30 1 1/18
race elemental วิสเปอร์ริิง วินด์ 30 1 1/46
race humanoid ขี้ขโมยหลุมศพ หน่วยรักษาความปลอดภัย 29 1 1/19
race undead นีร์ ครอวเลอร์ เฟรค 29 1 1/21
race construct โกเลม แร่เหล็ก 29 1 1/41
race humanoid รองหัวหน้า โอลมาฮุม 29 1 1/40
race bug มดสีเลือด 28 1 1/80
race undead นีร์ ครอวเลอร์ 28 1 1/20
race humanoid ทหารจู่โจม ทูเรคออร์ค 28 1 1/18
race demonic นักรบฝ่ายลิธ 27 1 1/54
race divine เจ้าคณะสังกัดกีกันท์ 27 1 1/39
race undead ขี้ขโมยหลุมศพ ทหารพราน 27 1 1/19
NPC Level Count Chance
race human รีโอดาส 86 1 - 31 91.8806%
race demonic สมุนวีจีร์ 82 1 - 3 60.3856%
race demonic ไอล์ลิสเพลิงโหม 82 1 36.3965%
race humanoid ทหารกิตติมศักดิ์เคทราออร์ค 78 1 36.8264%
race humanoid หัวหน้าใหญ่เคทราออร์ค 78 1 40.2219%
race undead ทหารรักษาความปลอดภัยวิหาร 78 1 68.4135%
race humanoid สกาเล็ตสทาคาโตขุนนาง 78 1 80.4585%
race undead ทหารรับจ้างวินาศ 78 1 80.1799%
race undead ทหารองครักษ์สักการสถาน 75 1 21.921%
race beast ควายป่าบ่อน้ำแร่ 73 1 40.3664%
race demonic มือซุ่มยิงกระหายเลือด 71 1 62.3779%
race beast ควายป่า 70 1 22.7705%
race animal คอนเจอเรอร์ 70 1 31.0807%
race beast ควายป่า 70 1 22.6392%
race beast ควายป่า 70 1 22.9181%
race beast ควายป่าอัลไพน์ 67 1 38.2283%
race demonic สาวใช้ของฮัลลาท 66 1 54.7825%
race beast อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/6
race bug ทารันทูลา อเวจี 64 1 41.7768%
race divine ปัญญาประกายแสง 62 1 24.3532%
race humanoid ทหารพราน วาโนร์ซิเลโนส 47 1 1/9
race humanoid มือธนู ทัมลีนออร์ค 42 1 1/11
race demonic โหรประจำศักดิ์สิทธิ์สถาน 42 1 1/6
race humanoid ทหาร เลโตลิซาร์ดแมน 37 1 1/19
race undead ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากต่างภพ 35 1 21.5196%
race undead วิญญาณอาฆาตหัวหน้าเผ่าทูร์คา 33 1 1/19
race humanoid มือซุ่มยิง โอลมาฮุม 28 1 1/16
race demonic นักรบฝ่ายลิธ 27 1 1/13
race divine เจ้าคณะสังกัดกีกันท์ 27 1 1/13
race humanoid หัวหน้ากองทหารยามมอสโตรถ้ำ 17 1 1/40

Used for craft

icon accessary_aquastone_necklace_i00 สร้อยคอหินใต้สมุทร 100%
icon accessary_necklace_of_protection_i00 สร้อยคอผู้พิทักษ์ 100%
icon accessary_necklace_of_mermaid_i00 สร้อยคอนํ้าตานางเงือก 100%
icon accessary_necklace_of_binding_i00 สร้อยคอมนต์สะกด 100%
icon accessary_sages_necklace_i00 สร้อยคอผู้รอบรู้ 100%
icon armor_t44_ul_i00 เสื้ิอคลุมมนต์สะกด 100%
icon armor_t21_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนเดอร์ค 100%
icon weapon_crystal_staff_i00 ไม้เท้าคริสตัล 100%
icon weapon_stick_of_faith_i00 ไม้เท้าแห่งศรัทธา 100%
icon weapon_crystallized_ice_bow_i00 ธนูหิมะ 100%
icon weapon_cursed_staff_i00 ไม้เท้าต้องคำสาป 100%
icon weapon_elemental_bow_i00 ธนูสี่ธาตุ 100%
icon weapon_noble_elven_bow_i00 ธนูโนเบิลเอลฟ์ 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 นํ้าตาของแฟรี่ 100%
icon weapon_horn_of_glory_i00 เขาแห่งเกียรติยศ 100%
icon weapon_stick_of_eternity_i00 ไม้เท้าอมตะ 100%
icon weapon_paradia_staff_i00 ไม้เท้าพาราเดีย 100%
icon weapon_inferno_staff_i00 ไม้เท้าไฟโลกันต์ 100%
icon weapon_sages_staff_i00 ไม้เท้าผู้รอบรู้ 100%
icon weapon_club_of_nature_i00 กระบองธรรมชาติ 100%
icon weapon_akat_long_bow_i00 ธนูยาวอาคัส 100%
icon weapon_heathens_book_i00 ตำรานอกรีต 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 ตุ๊กตาต้องคำสาป 100%
icon weapon_deadmans_staff_i00 ไม้เท้าผู้ตาย 100%
icon weapon_ghouls_staff_i00 ไม้เท้าผีกูล 100%
icon weapon_demons_staff_i00 ไม้เท้ามาร 100%
icon weapon_eminence_bow_i00 ธนูอีมิเนนซ์ 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 เทียนแห่งปัญญา 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 กิ่งปลุกเสก 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 ขนนกฟีนิกซ์ 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 ดวงตาเซอร์เบรัส 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 ตำราแห่งตุลาการ 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 กรงเล็บมังกรดำ 100%
icon weapon_apprentices_spellbook_i00 ขนของกาสามตา 100%
icon accessary_adamantite_necklace_i00 สร้อยคออดามันไทท์ 70%
icon accessary_adamantite_necklace_i00 สร้อยคออดามันไทท์ 100%
icon accessary_necklace_of_black_ore_i00 สร้อยคอรัศมีดำ 70%
icon accessary_necklace_of_black_ore_i00 สร้อยคอรัศมีดำ 100%
icon armor_t67_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนอวาดอน 60%
icon armor_t67_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนอวาดอน 100%
icon armor_t59_ul_i00 เสื้อคลุมอวาดอน 60%
icon armor_t59_ul_i00 เสื้อคลุมอวาดอน 100%
icon armor_t69_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน 60%
icon armor_t69_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน 100%
icon armor_t72_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนตุลาการ 60%
icon armor_t72_ul_i00 เสื้อหนังอ่อนตุลาการ 100%
icon weapon_sprites_staff_i00 ไม้เท้าวิญญาณ 60%
icon weapon_sprites_staff_i00 ไม้เท้าวิญญาณ 100%
icon weapon_dark_elven_long_bow_i00 ธนูยาวดาร์คเอลฟ์ 60%
icon weapon_dark_elven_long_bow_i00 ธนูยาวดาร์คเอลฟ์ 100%
icon weapon_staff_of_evil_sprit_i00 ไม้เท้าปีศาจ 60%
icon weapon_staff_of_evil_sprit_i00 ไม้เท้าปีศาจ 100%
icon weapon_hazard_bow_i00 ธนูฮาซาร์ด 60%
icon weapon_hazard_bow_i00 ธนูฮาซาร์ด 100%
icon armor_t78_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนทัลลูมดำปิดผนึก 60%
icon armor_t78_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนทัลลูมดำปิดผนึก 100%
icon armor_t81_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก 60%
icon armor_t81_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก 100%
icon armor_t84_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนมาเจสติกปิดผนึก 60%
icon armor_t84_ul_i02 เสื้อหนังอ่อนมาเจสติกปิดผนึก 100%
icon armor_t76_ul_i02 เสื้อคลุมดาร์คคริสตัลปิดผนึก 60%
icon armor_t76_ul_i02 เสื้อคลุมดาร์คคริสตัลปิดผนึก 100%
icon armor_t82_ul_i02 เสื้อคลุมไนท์แมร์ปิดผนึก 60%
icon armor_t82_ul_i02 เสื้อคลุมไนท์แมร์ปิดผนึก 100%
icon armor_t85_ul_i02 เสื้อคลุมมาเจสติกปิดผนึก 60%
icon armor_t85_ul_i02 เสื้อคลุมมาเจสติกปิดผนึก 100%
icon weapon_soul_bow_i00 ธนูวิญญาณ 60%
icon weapon_soul_bow_i00 ธนูวิญญาณ 100%
icon weapon_carnium_bow_i00 ธนูคาร์เนียม 60%
icon weapon_carnium_bow_i00 ธนูคาร์เนียม 100%
icon weapon_dasparions_staff_i00 ไม้เท้าแดซแพเรียน 60%
icon weapon_dasparions_staff_i00 ไม้เท้าแดซแพเรียน 100%
icon weapon_worldtrees_branch_i00 กิ่งต้นมารดา 60%
icon weapon_worldtrees_branch_i00 กิ่งต้นมารดา 100%
icon weapon_imperial_staff_i00 ไม้เท้าจักรพรรดิ 60%
icon weapon_imperial_staff_i00 ไม้เท้าจักรพรรดิ 100%
icon armor_t89_ul_i02 เกราะหนังมังกรปิดผนึก 60%
icon armor_t89_ul_i02 เกราะหนังมังกรปิดผนึก 100%
icon armor_t90_ul_i02 เสื้อคลุมอำนาจลี้ลับปิดผนึก 60%
icon armor_t90_ul_i02 เสื้อคลุมอำนาจลี้ลับปิดผนึก 100%
icon weapon_draconic_bow_i00 ธนูมังกร 60%
icon weapon_draconic_bow_i00 ธนูมังกร 100%
icon weapon_shyid_bow_i00 ธนูไชอิด 60%
icon weapon_shyid_bow_i00 ธนูไชอิด 100%
icon weapon_hand_of_cabrio_i00 หัตถ์คาบรีโอ 60%
icon weapon_hand_of_cabrio_i00 หัตถ์คาบรีโอ 100%
icon weapon_crystal_of_deamon_i00 แก้วผลึกนรเทพ 60%
icon weapon_crystal_of_deamon_i00 แก้วผลึกนรเทพ 100%
icon weapon_dynasty_bow_i00 ธนูราชวงศ์ 60%
icon weapon_icarus_spiter_i00 สพีเทอร์อีคารูส 60%
icon weapon_dynasty_twohand_staff_i00 ไม้เท้าราชวงศ์ 60%
icon weapon_vesper_singer_i00 เวสเปอร์ ซิงเกอร์ 60%
icon weapon_vesper_thrower_i00 เวสเปอร์ สโลว์ 60%