Quest - เส้นทางสู่ลอร์ด - กีรัน High Five

เพื่อการเป็นลอร์ดกีรันต้องได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในอาณาเขต วิธีการได้รับการสนับสนุนจากพวกเขา...

ID 710
Contact NPCซาอูล
RepeatYes
GroupYes

ซาอูลบอกว่าเพื่อการเป็นลอร์ดต้องได้รับการยอมรับจากเหล่าผู้มีอำนาจของอาณาเขต จึงต้องไปพบพวกเขาเพื่อรับการยอมรับจากพวกเขา เขาตัดสินใจว่าจะบอกรายละเอียดหลังจากนี้ไม่นาน รอคอยก่อนดีกว่า

ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาณาเขตกีรันก็คือหัวหน้าคนเฝ้าโกดังฝากของ เกสโตซึ่งเป็นใจกลางของการกระจายสินค้า ไปหาเกสโตกันดีกว่า

เกสโตบอกว่าเรือที่ออกจากกลูดินยังมาไม่ถึงท่าเรือกีรัน และบอกว่าหากเข้าใจถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ เกสโตจะให้การสนับสนุน เริ่มก้าวแรกกันดีกว่า ก่อนอื่นลองไปหานายท่า เฟลตันซึ่งอยู่ที่ท่าเรือกีรันกันเถอะ

เฟลตันบอกว่าเรือสามารถติดหินโสโครกบริเวณเกาะปีศาจได้ จึงขอให้ข่วยไปดูบริเวณนั้นให้ละเอียด

พบสิ่งที่ดูเหมือนหีบสินค้า ต้องดึงตราประทับที่อยู่ด้านข้างออกแล้วนำไปให้เกสโต

สิ่งที่ส่งไปเป็นข่าวสารพบกับเกสโตแล้ว เกสโตบอกว่าใช่สินค้าของตนเอง จึงต้องสำรวจว่าเป็นฝีมือของพวกโจรสลัดแห่งเกาะปีศาจหรือไม่

พบชิ้นเนื้อเน่าเปื่อยแทรกอยู่ในร่องกับช่องว่างที่สลักอยู่บนหีบ คล้ายสิ่งที่พวกโจรสลัดเกาะปีศาจทำ ปราบปรามโจรสลัดและหาหีบสินค้าของเกสโตให้ได้มากกว่า 300 ใบกันดีกว่า มอนสเตอร์ที่ต้องล่า - เหล่ามอนสเตอร์ของเกาะปีศาจ

ปราบปรามโจรสลัดและค้นหาหีบสินค้าที่เกสโตต้องการคืนมาได้จำนวนหนึ่งแล้ว รวบรวมสิ่งนี้ไปให้เกาโตกันเถอะ

ได้รับความเชื่อถือของเกสโตแล้ว กลับไปหาซาอูลกันดีกว่า