Armor Sets - S80 Grade - Dynasty High Five

พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ประสิทธิภาพของ เวทย์ฟื้น HP ที่ได้รับมา/ความทนช๊อค เพิ่มขึ้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
เกราะเหล็กบลาสท์ราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะฟีนิกซ์ ไนท์, เฮล ไนท์, เอวาส เทมเพลอร์, ชิลเลียน เทมเพลอร์
icon armor_t91_uk_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
โล่ราชวงศ์
icon shield_dynasty_shield_i00 โล่ราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพพลังต้านเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uk_i00 STR: -2 CON: 2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังโจมตี/HP สูงสุด/โอกาสคริติคอล/ความทน ธาตุมืด/ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
เกราะเหล็กบลาสท์ราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะเดรดโนท, ไททัน, ฟอร์จูน ซีคเกอร์, มาเอสโทร
icon armor_t91_uw_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uw_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังโจมตี/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืด/ความ เสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นและ MP ที่ใช้ลดลง

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
เกราะเหล็กบลาสท์ราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะดูอัลลิสต์, แกรนด์ คาวาทารี
icon armor_t91_uf_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uf_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืด เพิ่มขึ้น และใช้ MP ลดลงเมื่อร้องเพลง/ เต้นรำ

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
เกราะเหล็กบลาสท์ราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะสวอด มิวจ์, สเปคตรัล แดนเซอร์
icon armor_t91_uke_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uke_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

การหลบหลีก/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความ ทนโดนตรึงเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะแอดแวนเชอเรอร์, วินด์ ไรเดอร์, โกสท์ ฮันเตอร์, ฟอร์จูน ซีคเกอร์
icon armor_t92_ud_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ud_i00 DEX: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

ความแม่นยำ/MP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ อัตราฟื้น MP/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะซาจิทาริอุส, มูนไลท์ เซนติเนล, โกสท์ เซนติเนล,ทริกสเตอร์
icon armor_t92_ub_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ub_i00 DEX: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/อานุภาพฮีล/ความ ทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น และโอกาสโดนระงับเวทย์ เมื่อได้รับความเสียหายลดลง

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะคาร์ดินัล, เอวาส เซนต์, ชิลเลียน เซนต์
icon armor_t93_uh_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_uh_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/ความทนธาตุมืด เพิ่มขึ้น การใช้ MP/โอกาสโดนระงับเวทย์ เมื่อได้รับความเสียหายลดลง

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะไฮโรแฟนท์, โดมิเนเตอร์, ดูมครายเออร์
icon armor_t93_ue_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_ue_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/พลังโจมตี/พลัง ป้องกัน/ความทนธาตุมืด

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คานา ลอร์ด, เอลิเมนตัล มาสเตอร์, สเปคตรัล มาสเตอร์
icon armor_t93_us_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_us_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/พลังเวทย์/พลัง ป้องกัน/ความทนธาตุมืด

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คเมจ, มิสติค มิวจ์, สตอม สครีมเมอร์, โซล เทคเกอร์
icon armor_t93_uw_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_uw_i00 INT: 1 WIT: 1 MEN: -2
Enchant bonus: icon skill0234

พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืด เพิ่มขึ้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
เกราะเหล็กบลาสท์ราชวงศ์
icon armor_t91_u_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
โล่ราชวงศ์
icon shield_dynasty_shield_i00 โล่ราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพพลังต้านเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_u_i00 STR: 1 CON: -1
Enchant bonus: icon skill0231

ความแม่นยำ/การหลบหลีก/HP สูงสุด/ความทน ธาตุมืดเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_u_i00 DEX: 1 CON: -1
Enchant bonus: icon skill0233

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/พลังป้องกัน/ ความทนธาตุมืด

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_u_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_u_i00 INT: -1 MEN: 1
Enchant bonus: icon skill0234

พลังโจมตี/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืด เพิ่มขึ้นและ MP ที่ใช้ลดลง

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะดูอัลลิสต์, แกรนด์ คาวาทารี
icon armor_t92_ud_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ud_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังโจมตี/HP สูงสุด/โอกาสคริติคอล/ความ เสียหายคริติคอล/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะเดรดโนท, ไททัน, ฟอร์จูน ซีคเกอร์, มาเอสโทร, ดูมบริงเกอร์, โซล เฮานด์
icon armor_t92_ub_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ub_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/ความทนธาตุมืด เพิ่มขึ้น การใช้ MP/โอกาสโดนระงับเวทย์ เมื่อได้รับความเสียหายลดลง

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะไฮโรแฟนท์, โดมิเนเตอร์, ดูมครายเออร์, จูดิเคเตอร์
icon armor_t92_ud_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_ue_i00 INT: -1 WIT: -1 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น/พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ ความเร็วเคลื่อนที่/ความทนต่อธาตุมืด เพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คานา ลอร์ด, เอลิเมนตัล มาสเตอร์, สเปคตรัล มาสเตอร์
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_u_i00 STR: -2 CON: 2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ประสิทธิภาพของ เวทย์ฟื้น HP ที่ได้รับมา/ความทนช๊อค เพิ่มขึ้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะทองคำขาวราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะฟีนิกซ์ ไนท์, เฮล ไนท์, เอวาส เทมเพลอร์, ชิลเลียน เทมเพลอร์
icon armor_t91_uk_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
โล่ราชวงศ์
icon shield_dynasty_shield_i00 โล่ราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพพลังต้านเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uk_i00 STR: -2 CON: 2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังโจมตี/HP สูงสุด/โอกาสได้คริติคอล/ ความอดทนต่อธาตุมืด/ค่าความเสียหายคริติคอล เพิ่มขึ้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะทองคำขาวราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะเดรดโนท, ไททัน, ฟอร์จูน ซีคเกอร์, มาเอสโทร
icon armor_t91_uw_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uw_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังโจมตี/HP สูงสุด/โอกาสได้คริติคอล/ ความอดทนต่อธาตุมืดและ MP ที่ใช้ลดลง

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะทองคำขาวราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะดูอัลลิสต์, แกรนด์ คาวาทารี
icon armor_t91_uf_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uf_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความอดทนต่อธาตุมืด เพิ่มขึ้น และ MP ที่ใช้ลดลงเมื่อใช้ร้อง/ เต้น

เฮลเมทราชวงศ์
icon armor_helmet_i00 เฮลเมทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ชุดเกราะทองคำขาวราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะสวอด มิวจ์, สเปคตรัล แดนเซอร์
icon armor_t91_uke_i00 No alternative
สนับแข้งราชวงศ์
icon armor_t91_l_i00 สนับแข้งราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
icon armor_t91_g_i00 ถุงมือฟันดาบราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทราชวงศ์
icon armor_t91_b_i00 บูทราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t91_uke_i00 STR: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0231

การหลบหลีก/HP สูงสุด/ความอดทนต่อการโดน ตรึงเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะแอดแวนเชอเรอร์, วินด์ ไรเดอร์, โกสท์ ฮันเตอร์, ฟอร์จูน ซีคเกอร์
icon armor_t92_ud_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ud_i00 DEX: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

การหลบหลีก/MP ที่ใช้/ความเร็วโจมตี/อัตรา ฟื้น MP/ความอดทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะซาจิทาริอุส, มูนไลท์ เซนติเนล, โกสท์ เซนติเนล, ทริกสเตอร์
icon armor_t92_ub_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ub_i00 DEX: 2 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังโจมตี/HP สูงสุด/ความอดทนต่อธาตุมืด เพิ่มขึ้นและ MP ที่ใช้ลดลง

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะดูอัลลิสต์, แกรนด์ คาวาทารี
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ud_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังโจมตี/HP สูงสุด/โอกาสได้คริติคอล/ค่า ความเสียหายคริติคอล/ความอดทนต่อธาตุมืด เพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะเดรดโนท, ไททัน, ฟอร์จูน ซีคเกอร์, มาเอสโทร, ดูมบริงเกอร์, โซล เฮานด์
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ub_i00 STR: 1 DEX: 1 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/ความอดทนต่อธาตุ มืดเพิ่มขึ้น และ MP ที่ใช้/อัตราเวทย์โดน ระงับเนื่องจากความเสียหายลดลง

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะไฮโรแฟนท์, โดมิเนเตอร์, ดูมครายเออร์, จูดิเคเตอร์
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_ue_i00 INT: -1 WIT: -1 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0233

พลังโจมตี/พลังป้องกัน/HP สูงสุด/ความเร็ว โจมตี/ความอดทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น

เฮลเมทหนังราชวงศ์
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเมทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
เสื้อหนังอ่อนพลอยราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คานา ลอร์ด, เอลิเมนตัล มาสเตอร์, สเปคตรัล มาสเตอร์
icon armor_t92_u_i00 No alternative
สนับเพลาราชวงศ์
icon armor_t92_l_i00 สนับเพลาราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
ถุงมือหนังราชวงศ์
icon armor_t92_g_i00 ถุงมือหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำ/การหลบหลีกสูงขึ้น/HP สูงสุด/ความเร็วโจมตี/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
บูทหนังราชวงศ์
icon armor_t92_b_i00 บูทหนังราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น, การหลบหลีกสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด, ความทนธาตุมืดสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วโจมตี
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t92_ub_i00 STR: -2 CON: 2
Enchant bonus: icon skill0233

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/อานุภาพการฮีล/ ความอดทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น และอัตราเวทย์ โดนระงับเนื่องจากความเสียหายลดลง

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกผ้าต่วนเงินราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะคาร์ดินัล, เอวาส เซนต์, ชิลเลียน เซนต์
icon armor_t93_uh_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_uh_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/ความอดทนต่อธาตุ มืดเพิ่มขึ้น และ MP ที่ใช้/อัตราเวทย์โดน ระงับเนื่องจากความเสียหายลดลง

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกผ้าต่วนเงินราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะไฮโรแฟนท์, โดมิเนเตอร์, ดูมครายเออร์
icon armor_t93_ue_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_ue_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/พลังโจมตี/พลัง ป้องกัน/ความอดทนต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกผ้าต่วนเงินราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คานา ลอร์ด, เอลิเมนตัล มาสเตอร์, สเปคตรัล มาสเตอร์
icon armor_t93_us_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_us_i00 INT: -2 MEN: 2
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเวทย์/MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความอดทน ต่อธาตุมืดเพิ่มขึ้น

วงแหวนราชวงศ์
icon armor_circlet_i00 วงแหวนราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
เสื้อชั้นนอกผ้าต่วนเงินราชวงศ์
ใส่ได้เฉพาะอาร์คเมจ, มิสติค มิวจ์, สตอม สครีมเมอร์, โซล เทคเกอร์
icon armor_t93_uw_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
icon armor_t93_l_i00 กางเกงชั้นนอกราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
ถุงมือราชวงศ์
icon armor_t93_g_i00 ถุงมือราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ MP สูงสุด/พลังเวทย์/ความทนธาตุมืดเพิ่มขึ้น
รองเท้าราชวงศ์
icon armor_t93_b_i00 รองเท้าราชวงศ์
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, เพิ่มทนธาตุมืด, เพิ่มพลังเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t93_uw_i00 INT: 1 WIT: 1 MEN: -2
Enchant bonus: icon skill0234