Armor Sets - B Grade High Five

HP สูงสุด/พลังป้องกันเพิ่มขึ้น

เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น
icon armor_helmet_i00 เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด
เสื้อเกราะชิร์โนเอ็น
icon armor_t64_u_i00 No alternative
กางเ่กงชิร์โนเอ็น
icon armor_t64_l_i00 กางเกงชิร์โนเอ็น
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังป้องกัน, HP
ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเกราะชิร์โนเอ็น
icon armor_t64_g_i00 ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด
บูทชิร์โนเอ็น
บูทเข้าชุดกับเกราะชิร์โนเอ็น
icon armor_t64_b_i00 บูทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้น, เพิ่ม HP สูงสุด
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t64_u_i00
Enchant bonus: icon skill0231

HP สูงสุดเพิ่มขึ้น

วงแหวนอวาดอน
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนอวาดอน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม HP สูงสุด
เกราะเงินอวาดอน
icon armor_t66_u_i00 No alternative
กางเกงเกล็ดเงินอวาดอน
icon armor_t66_l_i00 กางเกงเกล็ดเงินอวาดอน
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม HP สูงสุด
ถุงมืออวาดอน
ถุงมือเข้าชุดกับเกราะเงินอวาดอน
icon armor_t66_g_i00 ถุงมืออวาดอน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม HP สูงสุด
บูทอวาดอน
บูทเข้าชุดกับเกราะเงินอวาดอน
icon armor_t66_b_i00 บูทอวาดอน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม HP สูงสุด
โล่อวาดอน
icon shield_avadon_shield_i00 โล่อวาดอน
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t66_u_i00
Enchant bonus: icon skill0231

หลบหลีกเร็วขึ้น

เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น
icon armor_helmet_i00 เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพการหลบหลีกสูงขึ้น
เสื้อหนังอ่อนชิร์โนเอ็น
icon armor_t65_u_i00 No alternative
กางเกงหนังชิร์โนเอ็น
icon armor_t65_l_i00 กางเกงหนังชิร์โนเอ็น
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการหลบหลีก
ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนชิร์โนเอ็น
icon armor_t65_g_i00 ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการหลบหลีก
บูทชิร์โนเอ็น
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนชิร์โนเอ็น
icon armor_t65_b_i00 บูทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการหลบหลีก
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t65_u_i00
Enchant bonus: icon skill0233

พลังต้านเวทย์/พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น

วงแหวนอวาดอน
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนอวาดอน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังต้านเวทย์สูงขึ้น, การจำกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
เสื้อหนังอ่อนอวาดอน
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t67_ul_i00 No alternative
ถุงมืออวาดอน
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนอวาดอน
icon armor_t67_g_i00 ถุงมืออวาดอน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันเวทย์สูงขึ้น, การจำกัดน้ำหนักลดลง
บูทอวาดอน
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนอวาดอน
icon armor_t67_b_i00 บูทอวาดอน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันเวทย์สูงขึ้น, การจำกัดน้ำหนักลดลง
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t67_ul_i00
Enchant bonus: icon skill0233

โบนัสฟื้น MP ลดลงพลังเวทย์เพิ่มขึ้น

เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น
icon armor_helmet_i00 เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพพลังโจมตีเวทย์สูงขึ้น
เสื้อชั้นนอกชิร์โนเอ็น
icon armor_t56_u_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกชิร์โนเอ็น
icon armor_t56_l_i00 กางเกงชั้นนอกชิร์โนเอ็น
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังเวทย์สูงขึ้น
ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น
ถุงมือฟันดาบเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกชิร์โนเอ็น
icon armor_t56_g_i00 ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็น สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังเวทย์สูงขึ้น
บูทชิร์โนเอ็น
บูทเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกชิร์โนเอ็น
icon armor_t56_b_i00 บูทชิร์โนเอ็น สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังโจมตีเวทย์
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t56_u_i00
Enchant bonus: icon skill0234

พลังป้องกัน/ความเร็วเวทย์เพิ่มขึ้น

วงแหวนอวาดอน
icon armor_leather_helmet_i00 วงแหวนอวาดอน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพของการเพิ่มการป้องกันกายภาพ
เสื้อคลุมอวาดอน
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t59_ul_i00 No alternative
ถุงมืออวาดอน
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อคลุมอวาดอน
icon armor_t59_g_i00 ถุงมืออวาดอน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้น
บูทอวาดอน
บูทเข้าชุดกับเสื้อคลุมอวาดอน
icon armor_t59_b_i00 บูทอวาดอน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t59_ul_i00
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเคลื่อนที่/โบนัสฟื้น HP เพิ่มขึ้น STR+3, CON-1, DEX-2

เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มความเร็วฟื้น HP
เสื้อเกราะหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t68_u_i00 No alternative
กางเกงเกล็ดหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t68_l_i00 กางเกงเกล็ดหมาป่าน้ำเงิน
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มความเร็วฟื้น HP
ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน
ถุงมือเข้าชุดกับเกราะหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t68_g_i00 ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มความเร็วฟื้น HP
บูทหมาป่าน้ำเงิน
บูทเข้าชุดกับเกราะหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t68_b_i00 บูทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มความเร็วฟื้น HP
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t68_u_i00 STR: 3 DEX: -2 CON: -1
Enchant bonus: icon skill0231

HP สูงสุด/ความจุปอดเพิ่มขึ้น STR-3, CON+3

เฮลเม็ทตุลาการ
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทตุลาการ สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ HP สูงสุดสูงขึ้น, ประสิทธิภาพเพิ่มระดับการหายใจ
ชุดเกราะตุลาการ
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t71_ul_i00 No alternative
ถุงมือตุลาการ
ถุงมือเข้าชุดกับชุดเกราะตุลาการ
icon armor_t71_g_i00 ถุงมือตุลาการ สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ HP สูงสุดสูงขึ้น, ประสิทธิภาพเพิ่มระดับการหายใจ
บูทตุลาการ
บูทเข้าชุดกับชุดเกราะตุลาการ
icon armor_t71_b_i00 บูทตุลาการ สำหรับชุดเกราะหนัก
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้ HP สูงสุดสูงขึ้น, ประสิทธิภาพเพิ่มระดับการหายใจ
โล่ตุลาการ
icon shield_doom_shield_i00 โล่ตุลาการ
พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t71_ul_i00 STR: -3 CON: 3
Enchant bonus: icon skill0231

ความเร็วเวทย์/พลังป้องกันเพิ่มขึ้น INT-2, MEN+3, WIT-1

เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพของการเพิ่มการป้องกันกายภาพ
เสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t69_ul_i00 No alternative
ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t69_g_i00 ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการป้องกันกายภาพ
บูทหมาป่าน้ำเงิน
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t69_b_i00 บูทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มการป้องกันกายภาพ
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t69_ul_i00 INT: -2 WIT: -1 MEN: 3
Enchant bonus: icon skill0233

ความทนต่อการโจมตีด้วยพิษ, ความจุปอด/ พลังโจมตี/โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น STR-1, CON-2, DEX+3

เฮลเม็ทตุลาการ
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทตุลาการ สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพของการเพิ่มเกจหายใจ, พลังโจมตีกายภาพสูงขึ้น, เพิ่มความเร็วฟื้น MP
เสื้อหนังอ่อนตุลาการ
ชุดเกราะคลุมทั้งตัว
icon armor_t72_ul_i00 No alternative
ถุงมือตุลาการ
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนตุลาการ
icon armor_t72_g_i00 ถุงมือตุลาการ สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, เพิ่มความเร็วฟื้น MP, เพิ่มความทนต่อการโจมตีด้วยพิษ, เพิ่มระดับการหายใจ
บูทตุลาการ
บูทเข้าชุดกับเสื้อหนังอ่อนตุลาการ
icon armor_t72_b_i00 บูทตุลาการ สำหรับชุดเกราะเบา
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ, เพิ่มความเร็วฟื้น MP, เพิ่มความทนต่อการโจมตีด้วยพิษ, เพิ่มระดับการหายใจ
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t72_ul_i00 STR: -1 DEX: 3 CON: -2
Enchant bonus: icon skill0233

MP สูงสุด/โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น INT-2, MEN-1, WIT+3

เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, ความเร็วฟื้น MP
เสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t70_u_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t70_l_i00 กางเกงชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, ความเร็วฟื้น MP
ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t70_g_i00 ถุงมือหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, ความเร็วฟื้น MP
บูทหมาป่าน้ำเงิน
บูทเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกหมาป่าน้ำเงิน
icon armor_t70_b_i00 บูทหมาป่าน้ำเงิน สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม MP สูงสุด, ความเร็วฟื้น MP
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t70_u_i00 INT: -2 WIT: 3 MEN: -1
Enchant bonus: icon skill0234

ความเร็วเคลื่อนที่/ความจุปอด/โบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้น INT+2, MEN+1, WIT-3

เฮลเม็ทตุลาการ
icon armor_leather_helmet_i00 เฮลเม็ทตุลาการ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มเกจหายใจ, ความเร็วเคลื่อนที่สูงขึ้น, เพิ่มความเร็วฟื้น MP
เสื้อชั้นนอกตุลาการ
icon armor_t73_u_i00 No alternative
กางเกงชั้นนอกตุลาการ
icon armor_t73_l_i00 กางเกงชั้นนอกตุลาการ
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มระดับการหายใจ, เพิ่มความเร็วฟื้น MP
ถุงมือตุลาการ
ถุงมือเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกตุลาการ
icon armor_t73_g_i00 ถุงมือตุลาการ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มระดับการหายใจ, เพิ่มความเร็วฟื้น MP
บูทตุลาการ
บูทเข้าชุดกับเสื้อชั้นนอกตุลาการ
icon armor_t73_b_i00 บูทตุลาการ สำหรับชุดคลุม
ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่, เพิ่มระดับการหายใจ, เพิ่มความเร็วฟื้น MP
Equip bonus: icon skill0042 icon armor_t73_u_i00 INT: 2 WIT: -3 MEN: 1
Enchant bonus: icon skill0234